Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky , platí pro nákup v internetovém obchodě www.fashionweek-moda.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Marti&Simon Agnieszka Galas IČ: 243174542  ul. Stroma 3, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Doručením a převzetím objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

 

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1. Objednávku lze uskutečnit přímo na stránkách www.fashionweek-moda.cz, dále prostřednictvím e-mailu fashionweek@interia.eu  
 2. Veškeré objednávky, uzavřené v internetovém obchodě www.fashionweek-moda.cz jsou závazné a cena zboží je platná v době objednání.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů při realizaci objednávky. Po odeslání objednávky bude kupujícím na jím uvedený e-mail odesláno potvrzení a přijetí objednávky.
 5. Doručením a převzetím objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah.
 6. Místem dodání zboží je buď dodací adresa uvedená kupujícím nebo výdejní místo zřízené provozovatelem e-shopu. Místo dodání si kupující zvolí při realizaci objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

 

CENY ZBOŽÍ 

 1. Ceny zboží v internetovém obchodě www.fashionweek-moda.cz jsou uvedeny včetně DPH.

 

PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

 

 1.  Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní:

- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku
- bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího Číslo účtu: 000000-0257530648/0300, vedený u společnosti (Československá obchodní banka, a.s.)- pro Kupující z České republiky

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.

2 Platba zboží je možná v českých korunách.

3 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4 Zboží, které je dostupné, Prodávající v případě platby v hotovosti na dobírku expeduje zpravidla do 2-4 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě Prodávající zboží, které je skladem, expeduje zpravidla do 2-4 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet.

5 Zboží, které není dostupné, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

6 Způsoby dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky. V případě, že Kupující v objednávce způsob dopravy nezvolí, určuje ho Prodávající.

7 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

8 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

9 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

10 Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzetí zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

11 Nevyzvednutí DOBÍRKY – pokud Kupující si nevyzvedne dobírku, bude Prodavající požadovat úhradu nákladu na poštovné a balné ve výši 200 Kč na č. u. 0257530648/0300 (Československá obchodní banka, a.s.), po neuhrazení této částky bude pohledávka předána na příslušné právní - vymáhací oddělení.

Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objedn ají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300 -500,- Kč dle výše objednávky.Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

12 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil

13. Při objednávání velkoobchod, neexistuje žádná možnost vrácení zboží

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupující má právo objednávku stornovat do 12 hodin od vytvoření objednávky, pokud již tato objednávka nebyla expedována.

 

DODACÍ LHŮTA

 1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uveden, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoliv důvodu.
 3. Kupující má právo objednávku stornovat v případě, že prodávající nedodrží uvedenou dodací lhůtu. 

 

PŘEPRAVA, DORUČENÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení si zvolí zákazník při vytváření objednávky. Součástí zásilky je faktura nebo-li záruční list.
 2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud není zboží převzato, kupující si nárokuje úhradu nákladů na vynaložení přepravy.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 4. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vzniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. 
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží.
 6. Způsoby dopravy - obchodní balík České pošty

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupující má podle § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující v této lhůtě zaslat na Kontaktní adresu Prodávajícího nebo na Kontaktní e-mail Prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím.

     Formulář pro vrácení zboží /oznámení o odstoupení od smlouvy ==>  KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ:

Formular vraceni

 • Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy na Kontaktní adresu, do jakékoliv provozovny Prodávajícího nebo do sídla Prodávajícího. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.
 • U zboží specifické kategorie, jako jsou např. vlasy k prodloužení, náušnice, atd. nesmí být zboží vyňato z hygienického obalu a zkoušeno. Pokud toto není dodrženo, vyhrazuje si prodávající právo zboží k vrácení odmítnout.
 • Zboží nesmí být zasláno na dobírku, náklady na poštovné hradí kupující.
 • Kupující je povinen prodávajícího písemně informovat o záměru zboží vrátit. Společně se zbožím kupující zašle vyplněný formulář pro vrácení zboží /Oznámení o odstoupení od smlouvy ==>  KLIKNĚTE NA TENTO ODKAZ:

Formular vraceni

, jako doporučený balík na adresu:

FASHION WEEK - OlzaLogistic 
Protifašistických bojovníků 1187/2
737 01 Český Těšín - Český Těšín
 
 • Prodávající vrátí kupujícímu peníze za zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí a zpracování vráceného zboží příslušným oddělením bezhotovostně na bankovní účet kupujícího, který uvedl ve formuláři pro vrácené zboží. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající si vyhrazuje právo nezasílat peněžní prostředky formou poštovní poukázky. Kupující má právo na vrácení nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím v době uzavření kupní smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.
 • Výměna zboží podléhá stejným podmínkám jako vrácení zboží. V případě výměny zboží vyplní kupující formulář pro výměnu zboží, místo čísla účtu pro vrácení částky zde uvede kód a přesný název zboží k výměně s případnou velikostí a barvou zboží. Zboží bude zákazníkovi vyměněno za předpokladu, že je k dispozici a stále v nabídce v době převzetí zásilky od zákazníka. 
 • Při výměně zboží je účtováno poštovné ..
 • Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Při zasílání je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu zásilku nepřijímáme nebo odešleme zpět kupujícímu na jeho náklady.
 • Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   

 •  Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky

 •  

  V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to v průběhu 5 pracovních dní od odstoupení od kupní smlouvy.

REKLAMACE A ZÁRUKA

 1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Tato záruka je dána zákonem a je určena pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují pro svou podnikatelskou činnost. Záruční doba začíná běžet v den převzetí zboží kupujícím.
 2. Postup v případě reklamace je následující - zákazník informuje prodávajícího o reklamaci e-mailem na fashionweek@interia.eu, zboží musí být zasláno se vším příslušenstvím jako doporučený balík na adresu:
  FASHION WEEK - OlzaLogistic 
  Protifašistických bojovníků 1187/2
  737 01 Český Těšín - Český Těšín
  , ke zboží musí být řádně připojen vyplněný formulář pro reklamaci, který naleznete na našich stránkách v sekci "Reklamace", prodávající reklamaci vyřeší do 30 dnů od obdržení zboží, o schválení či neschválení reklamace bude kupující informován.
 3. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku a nesprávnou manipulací.

  V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi na jeho náklady, současně mu mohou být prodejcem vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Formular vraceni

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.