Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky , platí pro nákup v internetovém obchodě www.fashionweek-moda.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Marti&Simon Agnieszka Galas IČ: 243174542  ul. Stroma 3, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Doručením a převzetím objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1. Objednávku lze uskutečnit přímo na stránkách www.fashionweek-moda.cz, dále prostřednictvím e-mailu fashionweek@interia.eu  
 2. Veškeré objednávky, uzavřené v internetovém obchodě www.fashionweek-moda.cz jsou závazné a cena zboží je platná v době objednání.
 3. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů při realizaci objednávky. Po odeslání objednávky bude kupujícím na jím uvedený e-mail odesláno potvrzení a přijetí objednávky.
 5. Doručením a převzetím objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah.
 6. Místem dodání zboží je buď dodací adresa uvedená kupujícím nebo výdejní místo zřízené provozovatelem e-shopu. Místo dodání si kupující zvolí při realizaci objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

CENY ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB DOPRAVY

 1. Ceny zboží v internetovém obchodě www.fashionweek-moda.cz jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 3. Cenu zboží a případné náklady, spojené s dodáním zboží, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby - v hotovosti či platební kartou na výdejním místě prodávajícího, dobírkou při převzetí v místě určeném kupujícím v objednávce, bankovním převodem na účet prodávajícího . Číslo účtu: 000000-0257530648/0300, bezhotovostně prostřednictvím platební karty po internetu.
 4. Platbou na výdejním místě se rozumí platby v hotovosti při převzetí zboží nebo platby platební kartou.
 5. Platbou na dobírku se rozumí platby objednávky při jejím převzetí od doručovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
 6. Platbou převodem se rozumí úhrada kompletní ceny objednávky před jejím samotným vyřízením na bankovním účet. Pro vyřízení se doporučuje řádná platby se všemi náležitostmi za použití variabilního symbolu, který je zároveň číslem objednávky. Údaje k platbě převodem obdrží zákazník do e-mailu, který uvedl v objednávce.
 7. Při volbě platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena ú účtu kupujícího.
 8. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání. 
 9. Při objednávání velkoobchod, neexistuje žádná možnost vrácení zboží
 10. Každá objednávka je závazná dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objedn ají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300 -500,- Kč dle výše objednávky.Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Kupující má právo objednávku stornovat do 12 hodin od vytvoření objednávky, pokud již tato objednávka nebyla expedována.

DODACÍ LHŮTA

 1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uveden, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoliv důvodu.
 3. Kupující má právo objednávku stornovat v případě, že prodávající nedodrží uvedenou dodací lhůtu. 

PŘEPRAVA, DORUČENÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 1. Způsob doručení si zvolí zákazník při vytváření objednávky. Součástí zásilky je faktura nebo-li záruční list.
 2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud není zboží převzato, kupující si nárokuje úhradu nákladů na vynaložení přepravy.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 4. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vzniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. 
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží.
 6. Způsoby dopravy - obchodní balík České pošty

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ

 1. Kupující má právo na vrácení zboží a to do 14 dnů od převzetí zboží.
 2. Zboží musí být vráceno kupujícímu v nepoškozeném a neopotřebovaném stavu. Musí být vráceno v původním a nepoškozeném obalu.
 3. U zboží specifické kategorie, jako jsou např. vlasy k prodloužení, náušnice, atd. nesmí být zboží vyňato z hygienického obalu a zkoušeno. Pokud toto není dodrženo, vyhrazuje si prodávající právo zboží k vrácení odmítnout.
 4. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, náklady na poštovné hradí kupující.
 5. Kupující je povinen prodávajícího písemně informovat o záměru zboží vrátit. Společně se zbožím kupující zašle vyplněný formulář pro vrácení zboží, který bude zaslan na email   jako doporučený balík na adresu:
  FASHION WEEK - OlzaLogistic 
  Protifašistických bojovníků 1187/2
  737 01 Český Těšín - Český Těšín
   
 6. Prodávající vrátí kupujícímu peníze za zboží nejpozději do 14 pracovních dnů od převzetí a zpracování vráceného zboží příslušným oddělením bezhotovostně na bankovní účet kupujícího, který uvedl ve formuláři pro vrácené zboží.
 7. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.
 8. Výměna zboží podléhá stejným podmínkám jako vrácení zboží. V případě výměny zboží vyplní kupující formulář pro výměnu zboží, místo čísla účtu pro vrácení částky zde uvede kód a přesný název zboží k výměně s případnou velikostí a barvou zboží. Zboží bude zákazníkovi vyměněno za předpokladu, že je k dispozici a stále v nabídce v době převzetí zásilky od zákazníka. 
 9. Při výměně zboží je účtováno poštovné .

REKLAMACE A ZÁRUKA

 1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Tato záruka je dána zákonem a je určena pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují pro svou podnikatelskou činnost. Záruční doba začíná běžet v den převzetí zboží kupujícím.
 2. Postup v případě reklamace je následující - zákazník informuje prodávajícího o reklamaci e-mailem na fashionweek@interia.eu, zboží musí být zasláno se vším příslušenstvím jako doporučený balík na adresu:
  FASHION WEEK - OlzaLogistic 
  Protifašistických bojovníků 1187/2
  737 01 Český Těšín - Český Těšín
  , ke zboží musí být řádně připojen vyplněný formulář pro reklamaci, který naleznete na našich stránkách v sekci "Reklamace", prodávající reklamaci vyřeší do 30 dnů od obdržení zboží, o schválení či neschválení reklamace bude kupující informován.
 3. Reklamace lidských vlasů k prodloužení je specifickou záležitostí. Záruku na lidské vlasy nelze poskytnou po uskutečnění úkonu na nich. Vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd., přičemž míru změny struktury není možné z povahy samotného výrobku určit, kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů, např. po umytí nebo jiném úkonu, různě chovat. Mohou se například vlnit, točit, ztratit původní tvar, lesk či ztrácet svoji barvu, zacuchávat se. Na tyto změny se záruka nevztahuje. Důležitá je pravidelná a důkladná péče o vlasy k prodloužení. Je dobré vyvarovat se jejich zbytečnému zatěžování.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.